Your search was: Authors, Welsh | 20th century


Your search matched 6 record(s). Numbers 1 to 6 are listed here. Use the navigation links to look at later or earlier matches if more than one page of results is shown. Results are listed alphabetically by institution name and collection title.

Page 1

# Title
1 National Library of Wales: Academi Gymreig, Cynllun Ymchwil Llenyddol, papurau

Mae'r casgliad yn cynnwys deunydd a gasglwyd gan y cynllun yn ymwneud â'r llenorion Cymraeg canlynol: E. Tegla Davies, Huw Lloyd Edwards, Harri Gwynn, D. Gwenallt Jones, John Gwilym Jones, J. Saunders Lewis, Alun Llywelyn-Williams, T. H. Parry-Wiliams, Caradog Prichard, Kate Roberts, D. J. Williams...

2 National Library of Wales: Jones, Idwal, papurau (papers)

Llythyrau, 1915-1936, yn bennaf at ei deulu tra bu'n gwasanaethu yn y fyddin, 1915-1919; teipysgrifau a llawysgrifau o'i ddramâu a sgriptiau radio, 1920-1936, a thorion papur newydd o adolygiadau,1926-1940; barddoniaeth, caneuon, parodïau, rhyddiaith a deunydd arall,1924-1932; copi teipysgrif o 'A...

3 National Library of Wales: Phillips, Llywelyn, papurau (papers)

Papurau Llywelyn Phillips,1864-1982, yn cynnwys gohebiaeth, 1937-1981; erthyglau, darlithoedd, anerchiadau a chyfansoddiadau llenyddol,1933-1980; papurau amrywiol yn ymwneud â'i yrfa, pynciau amaethyddol, bywyd a llenyddiaeth Cymru, 1864-1952; llyfrau lloffion o dorion,1949-1956; cerddi, gan gynnwy...

4 National Library of Wales: Roberts, Gomer M., papurau (papers)

Mae'r casgliad yn cynnwys: dyddiaduron, 1946-1983; papurau ymchwil, yn deillio yn bennaf o ymchwil Gomer M. Roberts i Hanes Methodistiaeth Galfinaidd yng Nghymru, ac yn cynnwys yn ogystal adysgrifau o ddeunydd ymchwil, drafftiau erthyglau etc.; copïau o gyhoeddiadau, 1924-1976, naill ai wedi eu hys...

5 Swansea University: D G and Islwyn Williams collection

Dramatical Productions, 1948-1953 including typescripts of short stories and plays 1948-1953 (c). These include a copy of Brethyn Cartre by Islwyn Williams broadcast 1948 (c), a poem by Islwyn Williams entitled Y Beddau a Wlych y Glaw , three copies of untitled plays, a typescript of Charles Edw...

6 Swansea University: Jack Jones collection

Dramatical productions and correspondence, 1937-1981 including letter to B.H. Thomas regarding the play `Land of My Fathers' dated 19th May 5 1937 and a typescript copy of `The Betrayal of Gwilym Richards' 1981. The latter is a history of the village of Hirwaun and the life and career of Gwilym ...

Page 1