Your search was: Academi Gymreig


Your search matched 3 record(s). Numbers 1 to 3 are listed here. Use the navigation links to look at later or earlier matches if more than one page of results is shown. Results are listed alphabetically by institution name and collection title.

Page 1

# Title
1 National Library of Wales: Academi Gymreig, Cynllun Ymchwil Llenyddol, papurau

Mae'r casgliad yn cynnwys deunydd a gasglwyd gan y cynllun yn ymwneud â'r llenorion Cymraeg canlynol: E. Tegla Davies, Huw Lloyd Edwards, Harri Gwynn, D. Gwenallt Jones, John Gwilym Jones, J. Saunders Lewis, Alun Llywelyn-Williams, T. H. Parry-Wiliams, Caradog Prichard, Kate Roberts, D. J. Williams...

2 National Library of Wales: Academi Gymreig, papurau / Welsh Academy, papers

Mae'r casgliad yn cynnwys papurau sy'n adlewyrchu gwahanol weithgareddau'r Academi yn ogystal â gweithgaredd aelodau o staff cyflogedig a swyddogion gwirfoddol y gymdeithas. Mae'n adlewyrchu y trefniant cwbl wirfoddol oedd yn bodoli rhwng 1960 a 1977, cyfraniad staff cyflogedig yn y cyfnod ers der...

3 National Library of Wales: Davies, Aneirin Talfan, papurau (papers)

Papers of Aneirin Talfan Davies, 1911-1980, consisting of diaries, 1956-1980; papers relating to his work with the BBC, including letters and scripts, [1940s]-[1970]; correspondence, drafts and notes reflecting his literary activities, including his lectures, books, articles, libretti and his editor...

Page 1