Your search was: Welsh language | Study and teaching


Your search matched 4 record(s). Numbers 1 to 4 are listed here. Use the navigation links to look at later or earlier matches if more than one page of results is shown. Results are listed alphabetically by institution name and collection title.

Page 1

# Title
1 National Library of Wales: Mudiad Ysgolion Meithrin, archif (archive)

Papurau gweinyddol Mudiad Ysgolion Meithrin, 1971-1996, yn cynnwys cofnodion, ffeiliau gohebiaeth, papurau cyllidol, a deunydd yn ymwneud â chyhoeddiadau, cyrsiau a digwyddiadau = Administrative papers, 1971-1996, of Mudiad Ysgolion Meithrin, including minutes, correspondence files, financial paper...

2 National Library of Wales: Rees, Mati, papurau (papers)

Papurau Mati Rees, 1907-1986, un cynnwys nodiadau ar gyfer anerchiadau cyhoeddus a drafftiau erthyglau a thraethodau, 1958-1984; deunydd yn ymwneud â dysgu Cymraeg fel ail iaith, 1964-1981; gohebiaeth,1949-1985; eitemau printiedig a thorion o'r wasg, 1913-1989; ac amrwyiol,1920-1960 = Papers of Mat...

3 National Library of Wales: Rowland, William, papurau (papers)

Papurau William Rowland (1910-1980,yn cynnwys nodiadau ar lenyddiaeth Gymraeg a chaneuon gwerin ar gyfer amrywiol sgyrsiau a darlithoedd,[1960au]; sgriptiau radio a nodiadau cysylltiedig, 1937-1950; llythyrau,1919-1980; papurau personol, yn cynnwys cytundebau hawlfraint,1910-1955; rhaglenni a thafle...

4 National Library of Wales: Undeb Cymru Fydd, papurau (papers)

Papurau Undeb Cymru Fydd, yn cynnwys cofnodion,1939-1966, gohebiaeth,1944-1955, a chofnodion eraill y Cyngor,1945-1963; papurau'n ymwneud â Phwyllgor Amddiffyn Diwylliant Cymru a ffurfio Undeb Cymru Fydd,1939-1942; cofnodion a phapurau'r Pwyllgor Gwaith, 1943-1969; cofnodion ariannol, 1939-1970, yn...

Page 1