Your search was: Welsh drama | 20th century


Your search matched 17 record(s). Numbers 1 to 17 are listed here. Use the navigation links to look at later or earlier matches if more than one page of results is shown. Results are listed alphabetically by institution name and collection title.

Page 1

# Title
1 Aberystwyth University: J O Francis Papers

The archive contains draft versions of many of J O Francis' plays, along with a small group of preparatory research notes; letters relating to the broadcasting of his plays; press cuttings of articles relating to his plays, and published copies of his plays, many annotated.
...

2 Bangor University: Cymdeithas y Gronyn Gwenith Papers

A collection of 5 typed pageant scripts performed between, 1978 and 1984 and written by Harri Parri, Elen Roger Jones, Gruffudd Parry and others. Also a programme dated 1987.
...

3 Bangor University: H. O. Hughes, Llangaffo Plays and Dialogues

A total of 22 plays and dialogues written by H. O. Hughes on various subjects. Amongst the titles are A Glimpse of Glendower, The Crowned Bard and The Milkmaid.
...

4 Bangor University: Jeremiah Jones Papers

Notes on Sunday services presumably held at the Tabernacl Church, with names of preachers, hymn numbers etc., 1922-1928.
Minute book of the Gorsedd Committee in relation to the National Eisteddfod held in Bangor in 1931.
A Welsh translation of a one act drama, Tragic Nesta by Clifford Bax, 193...

5 Bangor University: Papers of Cynan

The collection consists of manuscript, typescript and draft material by Cynan. Amongst the poetry there are odes, long poems in free metre and in metre, hymns, carols and translations of poems. Included is a first draft of Anfon y Nico i Landwr and a copy of Cofnodion a Chyfansoddiadau Eisteddfod Ge...

6 National Library of Wales: Cwmni Theatr Hwyl a Fflag, archif (archive)

Papurau, 1974-1995 (1981-1994 yn bennaf), yn cynnwys sgriptiau, manylion parthed gwahanol weithdai a chynyrchiadau (gan gynnwys rhai gan gwmnïau eraill), papurau gweinyddol a chyllidol, cofnodion a gohebiaeth pwyllgorau, a phapurau yn ymwneud â pherfformwyr, theatrau a sefydliadau theatrig eraill ...

7 National Library of Wales: Edwards, Emyr, dramâu (dramas)

Cyfrolau wedi'u rhwymo yn cynnwys sgriptiau dramâu gan Emyr Edwards a chyfieithiadau a ddramâu ganddo, 1973-2013, ynghyd â rhai o'i weithiau cyhoeddedig ar y theatr mewn teipysgrif. Ceir tair cyfrol hefyd, a grynhowyd yn 2014, yn cynnwys ffotograffau, rhaglenni ac adolygiadau'n ymwneud â pherff...

8 National Library of Wales: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, cyfansoddiadau a beirniadaethau (compositions and adjudications)

Cyfansoddiadau amrywiol a gyflwynwyd i gystadlaethau llenyddol a cherddorol Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 1887-2015. Yn eu plith ceir awdlau, pryddestau, cywyddau, englynion, englynion ysgafn, baledi, sonedau, straeon byrion, blogiau, llên meicro a dramâu. Ceir gweithiau ar gyfer y Fedal Ryddia...

9 National Library of Wales: Gwynfor, papurau (papers)

Papurau Thomas Owen Jones ('Gwynfor'), [c. 1889]-1969, yn cynnwys gohebiaeth, llyfrau nodiadau, dyddiadur, dramâu, storiâu, cerddi, traethodau, sgyrsiau a darlithoedd, adroddiadau a thorion o'r wasg yn ymwneud â 'Gwynfor' a byd y ddrama yng Nghymru, a chopïau o gerddi a anfonwyd ato gan Thomas G...

10 National Library of Wales: Jones, Idwal, papurau (papers)

Llythyrau, 1915-1936, yn bennaf at ei deulu tra bu'n gwasanaethu yn y fyddin, 1915-1919; teipysgrifau a llawysgrifau o'i ddramâu a sgriptiau radio, 1920-1936, a thorion papur newydd o adolygiadau,1926-1940; barddoniaeth, caneuon, parodïau, rhyddiaith a deunydd arall,1924-1932; copi teipysgrif o 'A...

11 National Library of Wales: Jones, Jac, Gwauncaegurwen, papurau (papers)

Papurau Jac Jones,1961-1970, yn cynnwys sgriptiau dramâu (comedïau yn bennaf) a gyfansoddwyd ganddo, rhaglenni rhai o'i ddramâu a berfformiwyd gan Gwmni Drama Cawdor, a'i nofel anorffenedig = Papers of Jac Jones, 1961-1970, comprising scripts of plays (mostly comedies) composed by him, programme...

12 National Library of Wales: Parry, Gwenlyn, papurau

Papurau Gwenlyn Parry, [1962]-1993, yn cynnwys sgriptiau a phapurau amrywiol yn ymwneud â'i ddramâu llwyfan, [1966]-1992, a'i ddramâu teledu, radio a ffilm, [1966]-[1991]; papurau'n ymwneud ag addasiad teledu Gwenlyn Parry ac Endaf Emlyn o nofel Caradog Prichard, Un Nos Ola Leuad, [1966]-1991; sg...

13 National Library of Wales: Povey, Meic, papurau

Papurau Meic Povey, 1966-2008, yn cynnwys sgriptiau, 1969-2007; llyfrau nodiadau, 1988-2005; astudiaethau o'i waith, 1988-[1999]; deunydd printiedig, 1968-2007; rhaglenni theatr, 1966-2008; a pheth gohebiaeth, 1968-2008. = Papers of Meic Povey, actor and dramatist, comprising scripts, 1969-2007; not...

14 National Library of Wales: Theatr Garthewin, papurau (papers)

Llythyrau at Morris Jones, 1933-1977, oddi wrth Saunders Lewis ac eraill; copïau llawysgrif a theipysgrif o ddramâu gan Saunders Lewis. Huw Lloyd Edwards, F. Sladen-Smith ac Ieuan Griffith, a chyfieithiadau o ddramâu Shakespeare gan J. T. Jones, Porthmadog,[1934]-[1968]; posteri ar gyfer dramau a...

15 National Library of Wales: Williams, John Ellis, papurau (papers)

Llyfrau lloffion o doriadau papur newydd o golofnau ac ysgrifau John Ellis Williams, 1918-1975. Mae'r llyfrau lloffion hefyd yn cynnwys toriadau papur newydd eraill ynglŷn â'i gyfansoddiadau, gohebiaeth, rhaglenni cystadlaethau a gwyliau dramâu, ffotograffau a lluniau, a rhaglenni cyfarfodydd Sei...

16 Swansea University: B L Coombes

Manuscripts, typescripts and papers relating to B L Coombes' works. Includes These poor hands: the autobiography of a miner working in South Wales , Castell Vale , Home on the Hill , various plays, radio plays and short stories.
Various books and magazines such as The Fortnightly contai...

17 Swansea University: D G and Islwyn Williams collection

Dramatical Productions, 1948-1953 including typescripts of short stories and plays 1948-1953 (c). These include a copy of Brethyn Cartre by Islwyn Williams broadcast 1948 (c), a poem by Islwyn Williams entitled Y Beddau a Wlych y Glaw , three copies of untitled plays, a typescript of Charles Edw...

Page 1