Your search was: Authors, Welsh | Archives


Your search matched 16 record(s). Numbers 1 to 16 are listed here. Use the navigation links to look at later or earlier matches if more than one page of results is shown. Results are listed alphabetically by institution name and collection title.

Page 1

# Title
1 Flintshire Record Office: Trevalyn Hall Papers

Records of the Trevalyn and Plas Teg estates, 1575-1956 (predominantly 1773-1956) including rentals, 1783-1941, vouchers, 1773-1839, surveys and valuations, 1796-1836, estate correspondence of the Boscawen family, 1783-1876, accounts of lands sold by George Boscawen, 1803-1831; mining records, 1803-...

2 Gwynedd Archives: Caernarfon Record Office: Hughes, Guy, collection Gwyneth Vaughan and Hughes family of Pwllheli papers

Papers of the Hughes family, 1838-1972, including papers of Gwyneth Vaughan, 1838-1909, consisting of correspondence, 1893-1909; diaries, 1892-1902; newspaper cuttings, 1883-1910; papers relating to religion, 1869-1908; temperance, 1880-1897; women's issues, 1887-1899; Celtic interests, 1900-1908; W...

3 National Library of Wales: Academi Gymreig, Cynllun Ymchwil Llenyddol, papurau

Mae'r casgliad yn cynnwys deunydd a gasglwyd gan y cynllun yn ymwneud â'r llenorion Cymraeg canlynol: E. Tegla Davies, Huw Lloyd Edwards, Harri Gwynn, D. Gwenallt Jones, John Gwilym Jones, J. Saunders Lewis, Alun Llywelyn-Williams, T. H. Parry-Wiliams, Caradog Prichard, Kate Roberts, D. J. Williams...

4 National Library of Wales: Brinli, papurau (papers)

Papurau yn ymwneud ag amrywiaeth eang o weithgareddau Brinli yn cynnwys llyfrau ysgol a defnyddiau addysgiadol eraill, 1915-1977; papurau cyfreithiol, yn bennaf gohebiaeth a nodiadau, 1918-1980; cofnodion Cyngor Dosbarth Trefol Maesteg, 1927-1976; papurau Undeb Annibynwyr Cymru,1931-1976; hanes lleo...

5 National Library of Wales: Lewis, Alun T., papurau (papers)

Papurau Alun Tudor Lewis, [1932x1986], yn cynnwys llyfrau nodiadau gyda drafftiau o'r storiâu byrion a cherddi, 1938-1984; cyfieithiadau gan Alun Tudor Lewis o dair stori a gyhoeddwyd yn Y Piser Trwm, [1957x1986]; sgyrsiau, erthyglau ac adolygiadau c. 1950s-1970s; gohebiaeth, 1948-1984; ac eitemau ...

6 National Library of Wales: Macdonald, Tom, papers

Papers, 1917-1980, of Tom Macdonald, including manuscript drafts of his published and unpublished novels and short stories; non-fictional writing and research notes relating to his work as a journalist; correspondence; poetry; plays; a collection of newspaper cuttings; minutes of committee meetings,...

7 National Library of Wales: Owen, Dyddgu, papurau ( papers)

Papurau Dyddgu Owen, 1934-1991, yn cynnwys drafftiau teipysgrif a llawysgrif o'i nofelau a gweithiau llenyddol eraill,1953-1986; amrywiol darlithoedd ac anerchiadau, 1950au-1980au; sgriptiau ar gyfer radio a theledu, 1957-1976; dyddiaduron, 1978-1989; llyfrau nodiadau, 1957-1970; gohebiaeth, 1946-19...

8 National Library of Wales: Parry, Winnie, papurau (papers)

Deunydd bywgraffyddol yn ymwneud â Winnie Parry, 1953-1960; gohebiaeth,1893-1949, gan gynnwys llythyrau oddi wrth O. M. Edwards, 1893-1915, a J. Glyn Davies, 1895-1897; llythyrau ynglŷn â'r Eisteddfod Genedlaethol,1911-1932; llyfrau nodiadau, yn cynnwys drafftiau o'i chyfansoddiadau cynnar, 1894-...

9 National Library of Wales: Parry-Williams, T. H., ac Amy Parry-Williams, papurau

Papurau T. H. Parry-Williams yn ymwneud â'i addysg brifysgol ac fel athro, 1905-1960, teithiau i De a Gogledd America,1925 a 1935, llythyrau oddi wrth deulu, cyfeillion ac amrywiol lenorion, academyddion ac ysgolheigion o Gymru ac Ewrop,1908-1973, barddoniaeth wedi'i threfnu yn ôl ei ffurf, 1912-1...

10 National Library of Wales: Phillips, Bethan, sgriptiau (scripts)

Drafftiau o sgriptiau i'r 12 pennod o Dihirod Dyfed, [1987]-[1991], yn ogystal â theipysgrifau a llawysgrifau o rai penodau o'r llyfr o'r un enw, [1991]; torion papur newydd yn ymwneud â'r gyfres gyntaf,1987-1989, a llungopi o'r llyfryn Dihirod Dyfed a gynhyrchwyd gan S4C,1988 = Drafts of scripts ...

11 National Library of Wales: Rees, Lilian, papurau (papers)

Papurau llenyddol Lilian Rees, llyfrau nodiadau yn bennaf yn cynnwys cyfansoddiadau gan gynnwys Llyfr Eiry a rhyddiaith a barddoniaeth a gyfrannwyd i gyfnodolion ac eisteddfodau, ynghyd ag atgofion personol,[1920au]-1996 = Literary papers of Lilian Rees, mainly notebooks containing compositions inc...

12 National Library of Wales: Roberts, Gomer M., papurau (papers)

Mae'r casgliad yn cynnwys: dyddiaduron, 1946-1983; papurau ymchwil, yn deillio yn bennaf o ymchwil Gomer M. Roberts i Hanes Methodistiaeth Galfinaidd yng Nghymru, ac yn cynnwys yn ogystal adysgrifau o ddeunydd ymchwil, drafftiau erthyglau etc.; copïau o gyhoeddiadau, 1924-1976, naill ai wedi eu hys...

13 National Library of Wales: Roberts, Kate, papurau

Papurau Kate Roberts, 1866-1985, papurau llenyddol a gohebiaeth yn bennaf, yn cynnwys llythyrau oddi wrth Saunders Lewis, 1923-1985 , a gyhoeddwyd yn Dafydd Evans (gol.), Annwyl Kate: Annwyl Saunders(Aberystwyth, 1992) ac oddi wrth ei gŵr Morris T. Williams; gohebiaeth yn ymwneud â gwahanol aeloda...

14 National Library of Wales: Wil Ifan, papurau (papers)

Papurau Wil Ifan,1896-1982, yn cynnwys llythyrau ato,1902-1966, ac oddi wrtho at ei deulu,1915-1966; gweithiau cyhoeddedig a barddoniaeth a rhyddiaith, yn Saesneg yn bennaf, yn cynnwys nodiadau, [1920]-1956; pregethau,1921-1933; dyddiaduron,1900-1947; sgriptiau radio,1952-1963; a chopïau o Celt a o...

15 National Library of Wales: Williams Parry, R., papurau (papers)

Papurau Robert Williams Parry, 1873-1971, gan gynnwys llawysgrifau, copïau teipysgrif a phrintiedig o gerddi Robert Williams Parry (yn bennaf rhai cyhoeddedig, gyda pheth amrywiadau), [1900]-[1956]; cyfieithiadau o'i gerddi,1941-1942; cerddi gan bobl eraill a anfonwyd at RWP, 1943-1956; erthyglau g...

16 National Library of Wales: Williams, R. Dewi, Parch., papurau (papers)

Papurau'r Parch. R. Dewi Williams, yn cynnwys storïau a thraethawd nas cyhoeddwyd, [1890x1955]; nodiadau, gan RDW, ar hanes ei deulu,1948; darluniadau gan RDW ac eraill, rhai'n ymwneud â Clawdd Terfyn, [1912]; llyfrau lloffion yn cynnwys torion papur newydd, llythyrau ac erthyglau, darluniadau a c...

Page 1