Your search was: Welsh literature | 19th century


Your search matched 13 record(s). Numbers 1 to 13 are listed here. Use the navigation links to look at later or earlier matches if more than one page of results is shown. Results are listed alphabetically by institution name and collection title.

Page 1

# Title
1 Bangor University: Herbert G. Wright Papers

Material comprises drafts, transcripts and offprints of articles, research notes and correspondence: letters addressed to Professor H. G. Wright, from former students of his (Robert Hamilton, P. F. Swinnerton and D. W. Turberville) serving abroad in the armed forces, 1941-1944; transcript by H.G. Wr...

2 Bangor University: Iolo Eifion's Poetry and Prose

A collection of compositions, poetry and prose, by Iolo Eifion, covering a variety of subjects.
...

3 Bangor University: Teganwy Letters

Letters addressed to John R. Jones relating to Eisteddfod and literary matters from various correspondents, including, William Aubrey Williams, Gwilym Gwent , Pennsylvania; Peter Williams, Pedr Hir , Abergele; J. T. Morgan, Thalamus , Pontypridd; John Owen Williams, Pedrog , Liverpool; John Ceulanyd...

4 Flintshire Record Office: Owen, Daniel, manuscripts

Papers relating to Daniel Owen, 1858-1975, including items relating to his tailor's business, [c. 1875]-1891; letters, 1893-1895; printed and manuscript poetry and prose, 1883-1894; address to Mold electors, 1894; items relating to his death including his death certificate, 1895; items relating to t...

5 Gwynedd Archives: Meirionnydd Record Office: Peryddon (J. H. Lloyd), papurau (papers)

Papers of Peryddon, 1799-1970, comprising original manuscripts, 1918-1947, including novels and short stories, 1938-1947, and notebooks relating to his army service, [1918]; cuttings from Y Rhedegydd, [20th century]; drawing book of I. D. Lloyd, [20th century]; magazines, programmes, pamphlets and o...

6 Gwynedd Archives: Meirionnydd Record Office: Wynne Evans, E., Arthog, papers

Papers of E. Wynne Evans relating to Merionethshire, 1856-1940, including receipts of Jane Lloyd, 1856-1906; handbooks and other printed material, 1859-1907; letters from John D. Lloyd, Arthog, 1890-1933, and from Colorado, 1877-1885; newspaper cuttings relating to Sarnau, Llanfor, 1877-1890; letter...

7 National Library of Wales: Alarch Ogwy, papurau (papers)

Mae'r archif yn cynnwys fersiynau gwreiddiol llawysgrif o lawer o'i gynnyrch llenyddol, yn cynnwys barddoniaeth a thraethodau [c.1880]-1913, a dwy ddrama [c.1941]; torion o'r wasg a deunydd printiedig arall yn gysylltiedig â gweithgareddau Cymdeithas Unedig y Glowyr, Rhanbarthau Castell Nedd, Abert...

8 National Library of Wales: Anthropos, papurau (papers)

Papurau Anthropos, 1869-1944, yn cynnwys gohebiaeth,1869-1944, a llythyrau o gydymdeimlad at ei weddw,1944; papurau personol eraill, 1878-1944, yn cynnwys dyddiaduron, llyfrau nodiadau ar bynciau llenyddol a diwinyddol; torion o'r wasg, 1880-1937; papurau llenyddol yn cynnwys cerddi gan Anthropos,18...

9 National Library of Wales: Carneddog, papurau (papers)

Papurau Carneddog a rhai a gasglwyd ganddo, 1743-1947,yn cynnwys rhyddiaith a barddoniaeth ganddo ef ac eraill ar gyfer eu cyhoeddi, yn cynnwys colofn 'Manion o'r Mynydd'; torion papur newydd o'i waith ef ac eraill; gwaith gan awduron adnabyddus a gasglodd, yn eu mysg cerddi David W. Morris ('Dewi G...

10 National Library of Wales: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, cyfansoddiadau a beirniadaethau (compositions and adjudications)

Cyfansoddiadau amrywiol a gyflwynwyd i gystadlaethau llenyddol a cherddorol Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 1887-2015. Yn eu plith ceir awdlau, pryddestau, cywyddau, englynion, englynion ysgafn, baledi, sonedau, straeon byrion, blogiau, llên meicro a dramâu. Ceir gweithiau ar gyfer y Fedal Ryddia...

11 National Library of Wales: Gwilym Wyn, papurau (papers)

Papurau Gwilym Wyn yn cynnwys barddoniaeth a rhyddiaith, beirniadaethau eisteddfodol, traethodau a nodiadau ar gyfer sgyrsiau a phregethau, [1852]-[1914] = Papers of Gwilym Wyn comprising poetry and prose works, eisteddfodic adjudications, essays and notes for talks and sermons, [1852]-[1914]....

12 National Library of Wales: Morgan, T. J., papurau (papers)

Casgliad o lythyrau a chyfansoddiadau a anfonwyd at W. J. Gruffydd a T. J. Morgan ar gyfer eu cynnwys yn Y Llenor , 1891-1988. Ceir hefyd bapurau a gasglwyd gan T. J. Morgan, sef papurau Llewellyn Llewellyn ('Llywelyn Ddu o Lan Tawe'), Abertawe, [ c.1880]-[ c.1924]; papurau'r Parch Ben...

13 National Library of Wales: Parry, Winnie, papurau (papers)

Deunydd bywgraffyddol yn ymwneud â Winnie Parry, 1953-1960; gohebiaeth,1893-1949, gan gynnwys llythyrau oddi wrth O. M. Edwards, 1893-1915, a J. Glyn Davies, 1895-1897; llythyrau ynglŷn â'r Eisteddfod Genedlaethol,1911-1932; llyfrau nodiadau, yn cynnwys drafftiau o'i chyfansoddiadau cynnar, 1894-...

Page 1