Your search was: Welsh periodicals


Your search matched 6 record(s). Numbers 1 to 6 are listed here. Use the navigation links to look at later or earlier matches if more than one page of results is shown. Results are listed alphabetically by institution name and collection title.

Page 1

# Title
1 Gwynedd Archives: Meirionnydd Record Office: Capel Soar (M. C.), casgliad (collection)

Records of Capel Soar, Llanelltyd, Merionethshire,, 1860-1976, including financial records, annual reports and Sunday School records; items relating to the Dolgellau area, 1862-1979, including memorial cards, 1862-1912, orders of service for funerals, 1892-1979, and weddings, 1959-1971, programmes, ...

2 Gwynedd Archives: Meirionnydd Record Office: Evans, Ceri, collection of Nonconformist papers

Copies of Welsh cultural and religious periodicals, 1830-1954, notably Y Dysgedydd and Y Geninen; reports, programmes, handbooks and lists relating to Undeb yr Annibynwyr Cymreig (the Union of Welsh Independents), 1874, 1908-1949, Cymanfa Ddirwestol Gwynedd ('Gwynedd Temperance Assembly'), 19...

3 Gwynedd Archives: Meirionnydd Record Office: Evans, Ceri, Rhydymain, papurau (papers)

Essays relating to Merionethshire history, written for eisteddfod competitions, 1920-1938; eisteddfod programmes, 1911-1949; copies of the magazine, Wales, 1895-1896; postcards, [c. 1910]; poetry and autograph book of K. Owen, 1874-1883....

4 National Library of Wales: Faner, Y, archif (archive)

Mae'r fonds yn cynnwys papurau, 1986-1992, a grynhowyd gan Luned Meredith a David Meredith fel perchnogion Y Faner, gan gynnwys gohebiaeth a datganiadau i'r wasg; erthyglau drafft a chynnyrch cyffredinol y cylchgrawn ac, yn arbennig felly, casgliad cyflawn o'r holl gynnyrch a ddefnyddiwyd wrth gysod...

5 National Library of Wales: Plaid Cymru, archif (archive)

Cofnodion Plaid Cymru, 1915-1999, yn cynnwys cofnodion, agenda and gohebiaeth y pwyllgor gwaith a phwyllgorau eraill, 1925-1997; gohebiaeth gyffredinol, 1925-1998, gyda nifer o aelodau a swyddogion blaenllaw y blaid; cofnodion, gohebiaeth a phapurau eraill y gwahanol bwyllgorau rhanbarthol, 1925-199...

6 National Library of Wales: Rees, Alwyn D., papurau (papers)

Papurau'r cymdeithasegydd Alwyn D. Rees, 1911-1974, yn cynnwys papurau'n ymwneud â Phrifysgol Cymru, yn bennaf â Choleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, 1920au-1974, gan gynnwys papurau'n ymwneud â'r comisiwn a sefydlwyd i archwilio strwythur ffederal Prifysgol Cymru yn y 1960au; papurau ynglŷn â ...

Page 1