Your search was: Owens, Owen, | of Trawsfynydd | Archives


Your search matched 1 record(s). Numbers 1 to 1 are listed here. Use the navigation links to look at later or earlier matches if more than one page of results is shown. Results are listed alphabetically by institution name and collection title.

Page 1

# Title
1 National Library of Wales: Owens, Owen, Trawsfynydd, papurau

Llyfrau nodiadau Owen Owens, 1864-1925, yn cynnwys nodiadau pregethau a glywodd yn Nhrawsfynydd, Bala a Llangywer, sir Feirionnydd, ac mewn mannau eraill, 1864-1916, ynghyd รข chofnodion Capel Moriah (MC) ac ysgolion ardal Trawsfynydd, yn enwedig Ysgoldy Caeadda,1896-1925, a dyddiadur, 1894 = Notebo...

Page 1