Your search was: Welsh prose literature | 20th century


Your search matched 5 record(s). Numbers 1 to 5 are listed here. Use the navigation links to look at later or earlier matches if more than one page of results is shown. Results are listed alphabetically by institution name and collection title.

Page 1

# Title
1 National Library of Wales: Jones, Bobi, papurau

Mae'r casgliad yn cynnwys: gohebiaeth gyffredinol at Bobi Jones,1950-1997, nifer ohonynt oddi wrth bwysigion Cymru; gohebiaeth a phapurau, 1971-1979, yn ymwneud â gwaith golygu'r gyfres Storiâu Tramor; papurau amrywiol, 1951-1990au, yn cynnwys beirniadaethau ar gyfer eisteddfodau, cyfrolau o nodia...

2 National Library of Wales: Jones, William Rees, papurau (papers)

Papurau William Rees Jones, 1949-1985, yn cynnwys gweithiau rhyddiaith a gyflwynwyd i gystadlaethau mewn gwahanol eisteddfodau cenedlaethol,1949-1985, ac amrywiol draethodau a chyfansoddiadau o'i eiddo, 1966-1978, llawer heb ddyddiad = Papers of William Rees Jones, 1949-1985, comprising prose writin...

3 National Library of Wales: Parry-Williams, T. H., ac Amy Parry-Williams, papurau

Papurau T. H. Parry-Williams yn ymwneud â'i addysg brifysgol ac fel athro, 1905-1960, teithiau i De a Gogledd America,1925 a 1935, llythyrau oddi wrth deulu, cyfeillion ac amrywiol lenorion, academyddion ac ysgolheigion o Gymru ac Ewrop,1908-1973, barddoniaeth wedi'i threfnu yn ôl ei ffurf, 1912-1...

4 National Library of Wales: Richards, Leslie, papurau (papers)

Papurau William Leslie Richards o Gapel Isaac, sir Gaerfyrddin, deunydd llenyddol yn bennaf, 1939-1989, yn cynnwys barddoniaeth, 1957-1989; rhyddiaith, 1937-1972, beirniadaethau mewn gwahanol eisteddfodau, 1962-1980; sgriptiau radio, 1951-1963; sgriptiau a baratowyd ar gyfer rhaglenni teledu, 1965-1...

5 National Library of Wales: Samuel, Harri, papurau (papers)

Papurau Harri Samuel, [c. 1943]-1980, yn cynnwys yn bennaf ei gyfansoddiadau llenyddol, ynghyd â thorion papur newydd o'i waith, llythyrau ato, a phapurau amrywiol = Papers of Harri Samuel, [c.1943]-1980, mainly comprising his literary compositions, together with press cuttings of his work, letters...

Page 1