Your search was: Welsh language | Political aspects


Your search matched 6 record(s). Numbers 1 to 6 are listed here. Use the navigation links to look at later or earlier matches if more than one page of results is shown. Results are listed alphabetically by institution name and collection title.

Page 1

# Title
1 National Library of Wales: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, archif

Mae'r archif yn cynnwys: pamffledi, cylchlythyron etc., amrywiol; dwy gyfrol o gofnodion cyfarfodydd Pwyllgor Canolog (1967-70) a Senedd (1970-Ionawr 1975) Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a rhai y cyfarfodydd cyffredinol blynyddol; cofnodion y Senedd,1974-1981 ac adroddiadau gan wahanol grwpiau o'r Gym...

2 National Library of Wales: European Bureau records

Records, mainly 1986-1996, of The European Bureau for Lesser Used Languages ( Wales Sub-Committee and the United Kingdom Committee) established in 1982; together with the papers of Dafydd Orwig (1928-1996), Chairman of the United Kingdom Committee, 1989-1992. They include the records of the Wales su...

3 National Library of Wales: Rees, Alwyn D., papurau (papers)

Papurau'r cymdeithasegydd Alwyn D. Rees, 1911-1974, yn cynnwys papurau'n ymwneud â Phrifysgol Cymru, yn bennaf â Choleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, 1920au-1974, gan gynnwys papurau'n ymwneud â'r comisiwn a sefydlwyd i archwilio strwythur ffederal Prifysgol Cymru yn y 1960au; papurau ynglŷn â ...

4 National Library of Wales: Rees, John Maldwyn, papers

Papers relating to Richard Rees ('Maldwyn', 1851-1927), of Machynlleth, Montgomeryshire, and Edward Walter Rees, ('Gwallter Dyfi', 1881-1940), of Carmarthen, including correspondence, 1874-1940; printed materials, 1866-1937; papers relating to the National Eisteddfod and the Gorsedd of Bards, 1909-...

5 National Library of Wales: Rhieni dros Addysg Gymraeg, papurau (papers)

Papurau'n ymwneud â Rhieni dros Addysg Gymraeg, 1963-1988, yn cynnwys copïau o gofnodion, 1963-1988, y Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol a chofnodion y Pwyllgor Gwaith; adroddiadau blynyddol, 1984-1988; copi o gyfansoddiad y grŵp a luniwyd yn 1983; gwahanol adroddiadau a baratowyd gan y grŵp, 19...

6 National Library of Wales: Williams, William, Llangynog, papurau (papers)

Mae'r casgliad yn cynnwys ysgrifau yn dwyn y teitl 'Yr Hen Ysgol - 1864-1867', sy'n cyfeirio at ddefnydd o'r 'Welsh Not'; llyfrau nodiadau a gadwyd gan William Williams, 1871-1888, yn cynnwys nodiadau ysgrythurol; ysgrifau heb ddyddiad; llyfr nodiadau yn cynnwys adroddiad heb ddyddiad am ordeinio'r ...

Page 1