Your search was: Welsh literature | 20th century


Your search matched 49 record(s). Numbers 1 to 20 are listed here. Use the navigation links to look at later or earlier matches if more than one page of results is shown. Results are listed alphabetically by institution name and collection title.

Page 1 2 3

# Title
1 Aberystwyth University: Ferdinand Rees Papers

The archive contains typescripts and manuscripts of essays written by Ferdinand Rees, including Getting Up To Date; That Word Boy; Y Ddraig Goch a Ddyry Gychwyn; Welsh Martyrs; Sir John Owen, of Clenennau and the First Civil War in North Wales; Augustine, Bishop of Hippo 354-430 AD; How William Jone...

2 Aberystwyth University: T D Williams Papers

The archive contains typescripts and manuscript drafts of T D Williams' literary works and scientific essays; notes compiled in preparation for the production of these works; and related correspondence.
...

3 Anglesey Archives: Jones, Goronwy Prys, papers

Papers of Goronwy Prys Jones, 1925-1981, including works of Goronwy Prys Jones, 1925-1974; Anglesey Rural District Council and Gwynedd Rural Community Council, 1958-1977; and papers relating to Eisteddfod Môn, 1970-1976....

4 Bangor University: John Cadvan Davies Papers

A note book, an untitled romance and a Welsh translation of the Shakespearean play, As you like it .
...

5 Bangor University: Papers of Annie Ffoulkes

The first group of papers has been divided into the following sections : letters, essays and addresses, poetry, miscellaneous. The letters, 1883 - 1958 are written to and from both Edward Ffoulkes and Annie Ffoulkes. Amongst the correspondents are Sir John Morris Jones, T. Gwynn Jones, R. Williams P...

6 Bangor University: Papers of Cynan

The collection consists of manuscript, typescript and draft material by Cynan. Amongst the poetry there are odes, long poems in free metre and in metre, hymns, carols and translations of poems. Included is a first draft of Anfon y Nico i Landwr and a copy of Cofnodion a Chyfansoddiadau Eisteddfod Ge...

7 Bangor University: Papers of Edward Morgan Humphreys, 1882-1955

The collection consists of the following :
The family trees of Richard Humphreys and the Rev. Edward Morgan of Dyffryn Ardudwy, Merionethshire.
Books, short stories and articles by E. Morgan Humphreys - fictional and non-fictional. Plays along with poetry written in both English and Welsh.
...

8 Bangor University: Papers relating to the Denbigh National Eisteddfod, 1939

Minute book of the Denbigh National Eisteddfod, 1939, along with an essay by John Davies entered for competition in the Eisteddfod, entitled, Emrys ap Iwan, yr Arloeswr .
...

9 Gwynedd Archives: Meirionnydd Record Office: Peryddon (J. H. Lloyd), papurau (papers)

Papers of Peryddon, 1799-1970, comprising original manuscripts, 1918-1947, including novels and short stories, 1938-1947, and notebooks relating to his army service, [1918]; cuttings from Y Rhedegydd, [20th century]; drawing book of I. D. Lloyd, [20th century]; magazines, programmes, pamphlets and o...

10 Gwynedd Archives: Meirionnydd Record Office: Williams, W. D., casgliad (collection)

Papers of W. D. Williams, 1805-1982, including letters, 1867, [c. 1925]-1982; poetry in Welsh and English by WDW and others, 1950-1980; songs, [c. 1969]-1979; miscellaneous prose, [1907]-1981; radio scripts, 1953-1969; papers relating to stage performances, 1931-1972; notes and essays, [1977]...

11 National Library of Wales: Alarch Ogwy, papurau (papers)

Mae'r archif yn cynnwys fersiynau gwreiddiol llawysgrif o lawer o'i gynnyrch llenyddol, yn cynnwys barddoniaeth a thraethodau [c.1880]-1913, a dwy ddrama [c.1941]; torion o'r wasg a deunydd printiedig arall yn gysylltiedig â gweithgareddau Cymdeithas Unedig y Glowyr, Rhanbarthau Castell Nedd, Abert...

12 National Library of Wales: Amanwy, papurau (papers)

Papurau llenyddol Amanwy, yn cynnwys cerddi, caneuon a gweithiau mewn amryw ffurf, 1909-1953, yn enwedig pryddestau, 1909-1953, telynegion, 1910-1946, a sonedau, 1929-[1953]; rhyddiaith, 1924-1949, sy'n cynnwys darlithoedd, anerchiadau, storiâu byrion a nodiadau; sgriptiau radio,1942-1953; deunydd ...

13 National Library of Wales: Anthropos, papurau (papers)

Papurau Anthropos, 1869-1944, yn cynnwys gohebiaeth,1869-1944, a llythyrau o gydymdeimlad at ei weddw,1944; papurau personol eraill, 1878-1944, yn cynnwys dyddiaduron, llyfrau nodiadau ar bynciau llenyddol a diwinyddol; torion o'r wasg, 1880-1937; papurau llenyddol yn cynnwys cerddi gan Anthropos,18...

14 National Library of Wales: Bridges, Myfanwy, papers

Papers of Myfanwy Bridges, including pocket diaries, 1923-1982; journals, 1934-1945; holiday journals, 1965-1985; unpublished prose and verse writings, [1960s]-1983; notes and drafts, 1951-1983; and personal and family papers, [1920s]-1987....

15 National Library of Wales: Brinli, papurau (papers)

Papurau yn ymwneud ag amrywiaeth eang o weithgareddau Brinli yn cynnwys llyfrau ysgol a defnyddiau addysgiadol eraill, 1915-1977; papurau cyfreithiol, yn bennaf gohebiaeth a nodiadau, 1918-1980; cofnodion Cyngor Dosbarth Trefol Maesteg, 1927-1976; papurau Undeb Annibynwyr Cymru,1931-1976; hanes lleo...

16 National Library of Wales: Carneddog, papurau (papers)

Papurau Carneddog a rhai a gasglwyd ganddo, 1743-1947,yn cynnwys rhyddiaith a barddoniaeth ganddo ef ac eraill ar gyfer eu cyhoeddi, yn cynnwys colofn 'Manion o'r Mynydd'; torion papur newydd o'i waith ef ac eraill; gwaith gan awduron adnabyddus a gasglodd, yn eu mysg cerddi David W. Morris ('Dewi G...

17 National Library of Wales: Crwys, papurau (papers)

Papurau W. Crwys Williams, 1863-1967, yn cynnwys llythyrau, llyfrau nodiadau yn cynnwys cerddi, pryddestau a gyflwynwyd ar gyfer cystadleuaeth y goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol, sgriptiau, pregethau, copi teipysgrif o'i ewyllys, 22 Rhagfyr 1958, a fersiwn diweddarach, 15 Medi 1964. Ceir papurau ...

18 National Library of Wales: Davies, Pennar, llawysgrifau (manuscripts)

Copïau teipysgrif o Naw Wfft, Yr Efrydd o Lyn Cynon (anghyflawn), Y Tlws yn y Lotws, a Mabinogi Mwys, 1957-1979; copi teipysgrif, fersiwn copi carbon teipysgrif a thudalennau mewn llawysgrif o Caregl Nwyf, 1966; a chopi carbon anghyflawn a nodiadau llawysgrif i Meibio...

19 National Library of Wales: Davies, T. J., Rev., papurau

Papurau T. J. Davies, [1957]-[1983], yn cynnwys copïau llawysgrif a theipysgrif o rai o'i weithiau cyhoeddedig ynghyd â deunydd ymchwil cysylltiedig,[1974]-[1983]; cerddi, erthyglau a gweithiau eraill, [1957x1983]; torion papur newydd o'r golofn 'O Ben Dinas', 1965-1978; a llythyrau,1958-1961 = Pa...

20 National Library of Wales: Elis, Islwyn Ffowc, papurau (papers)

Mae'r fonds yn cynnwys drafft cyntaf Cysgod Y Cryman, a rhai o nofelau eraill Islwyn Ffowc Elis, 1953-1989, drafftiau llawysgrif o ysgrifau a gynhwysir yn Cyn Oeri'r Gwaed, a llyfrau nodiadau yn cynnwys barddoniaeth, caneuon, storïau, dramâu, nodiadau diwinyddol, sgriptiau radio, erthyglau ...

Page 1 2 3