Your search was: Jones, Humphrey, | Bryfdir, | 1867-1947 | Archives


Your search matched 2 record(s). Numbers 1 to 2 are listed here. Use the navigation links to look at later or earlier matches if more than one page of results is shown. Results are listed alphabetically by institution name and collection title.

Page 1

# Title
1 Gwynedd Archives: Meirionnydd Record Office: Preswylfa, Rhiwbryfdir, dogfennau (documents)

Rhiw Calvinistic Methodist Church financial records and annual reports, 1914-1966; papers of Bryfdir, 1888-1937, including eisteddfod programmes, adjudications and committee minutes, 1888-1898, poetry and notes in the autograph of Bryfdir, written on some of the above items, [before 1947]; mural, 18...

2 National Library of Wales: Bryfdir, papurau (papers)

Papurau llenyddol Bryfdir, 1891-1941, rhai ohonynt wedi eu cyhoeddi, yn cynnwys copïau mewn llawysgrif o farddoniaeth yn y mesurau caeth a rhydd, llawer ohonynt ar gyfer cystadlaethau eisteddfodol,1893-1941; llyfrau nodiadau a chyfrolau eraill yn cynnwys copïau o gerddi a nodiadau ac ychydig o eit...

Page 1