Your search was: Welsh language | Usage


Your search matched 13 record(s). Numbers 1 to 13 are listed here. Use the navigation links to look at later or earlier matches if more than one page of results is shown. Results are listed alphabetically by institution name and collection title.

Page 1

# Title
1 National Library of Wales: Aaron, Richard Ithamar, Prof., papers

Drafts of Knowing and the Function of Reason (Oxford, 1971); draft of an unpublished monograph, 'Comte, Mill and Durkheim: the epistemological issues', [1970s?]; reviews of Aaron's published works and related material, 1936-1972; draft lectures, articles and teaching notes, 1956-1977; personal and f...

2 National Library of Wales: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Cell Casnewydd), archif

Papurau, 1972-1979, Cell Casnewydd o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn cynnwys gohebiaeth yn ymwneud â statws yr iaith mewn addysg, busnes a bywyd cyhoeddus yng Ngwent = Papers, 1972-1979, of Cell Casnewydd, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, including correspondence relating to the status of the language ...

3 National Library of Wales: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Ceredigion, papurau (papers)

Papurau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Rhanbarth Ceredigion, 1964-1969, yn cynnwys cofnodion sefydlu'r gangen,1964, a chofnodion, gohebiaeth a thorion o'r wasg,1964-1969 = Papers of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Rhanbarth Ceredigion, 1964-1969, including records establishing the branch, 1964, and minut...

4 National Library of Wales: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, archif

Mae'r archif yn cynnwys: pamffledi, cylchlythyron etc., amrywiol; dwy gyfrol o gofnodion cyfarfodydd Pwyllgor Canolog (1967-70) a Senedd (1970-Ionawr 1975) Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a rhai y cyfarfodydd cyffredinol blynyddol; cofnodion y Senedd,1974-1981 ac adroddiadau gan wahanol grwpiau o'r Gym...

5 National Library of Wales: Cymdeithas yr Iaith (Rhodri Williams), papurau (papers)

Cofnodion yn ymwneud â Chymdeithas yr Iaith, 1974-1980, yn cynnwys cofnodion yn ymwneud â Chyfarfodydd Cyffredinol, 1974-1980, a chofnodion cyfarfodydd y Senedd, 1974-1980 = Records relating to the Cymdeithas yr Iaith, 1974-1980, including records relating to General Meetings, 1974-1980; and recor...

6 National Library of Wales: Jenkins, Dafydd, Prof., papers

Research and personal papers of Dafydd Jenkins, comprising correspondence, drafts and other papers relating to his articles and books, [1937]-1997; correspondence, 1935-1989, on subjects including legal and academic matters, 1972-1991, evening classes given by DJ on agricultural subjects, 1944-1957,...

7 National Library of Wales: Jones, Ben G., papers

Papers, 1889-1988, of Ben G. Jones, including academic notes, 1932-1935; personal letters, 1942-1968; political papers, 1935-1985; correspondence relating to politics in Merionethshire, 1963-1967; press cuttings, 1958-1963, printed material relating to the four main political parties in Wales, 1949-...

8 National Library of Wales: Jones, Frank, papurau (papers)

Papurau Frank Jones, Llanrwst, sir Gaernarfon,1932-1944, yn cynnwys llyfr nodiadau'n ymwneud â'r ymgyrch yn y 1930au i gael ffurflenni'r Dreth Incwm yn Gymraeg, a'i ddyddiadur, 17 Ionawr 1941-8 Medi 1942, yn mynegi ei argraffiadau o gyfnod rhyfel fel heddychwr a chenedlaetholwr; gohebiaeth,1936-194...

9 National Library of Wales: Rees, Alwyn D., papurau (papers)

Papurau'r cymdeithasegydd Alwyn D. Rees, 1911-1974, yn cynnwys papurau'n ymwneud â Phrifysgol Cymru, yn bennaf â Choleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, 1920au-1974, gan gynnwys papurau'n ymwneud â'r comisiwn a sefydlwyd i archwilio strwythur ffederal Prifysgol Cymru yn y 1960au; papurau ynglŷn â ...

10 National Library of Wales: Rees, John Maldwyn, papers

Papers relating to Richard Rees ('Maldwyn', 1851-1927), of Machynlleth, Montgomeryshire, and Edward Walter Rees, ('Gwallter Dyfi', 1881-1940), of Carmarthen, including correspondence, 1874-1940; printed materials, 1866-1937; papers relating to the National Eisteddfod and the Gorsedd of Bards, 1909-...

11 National Library of Wales: Rhieni dros Addysg Gymraeg, papurau (papers)

Papurau'n ymwneud â Rhieni dros Addysg Gymraeg, 1963-1988, yn cynnwys copïau o gofnodion, 1963-1988, y Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol a chofnodion y Pwyllgor Gwaith; adroddiadau blynyddol, 1984-1988; copi o gyfansoddiad y grŵp a luniwyd yn 1983; gwahanol adroddiadau a baratowyd gan y grŵp, 19...

12 National Library of Wales: Stephens, T. Ll., papurau (papers)

Papurau T. Ll. Stephens, 1928-1959, yn cynnwys yn bennaf cyfansoddiadau llenyddol, a hefyd papurau'n ymwneud ag addysg, addysg ddwyieithog a Dewi Emrys, ynghyd a grŵp bach o lythyrau a phapurau eraill Dewi Emrys,1940-1953 = Papers of T. Ll. Stephens, 1928-1959, mainly comprising his literary compos...

13 Powys County Archives Office: Cymdeithas Gymraeg y Drenewydd, cofnodion (minutes)

Minutes, 1937-1972....

Page 1