National Library of Wales

Papurau Cynllun Ymchwil Llenyddol yr Academi Gymreig

Reference code(s): GB 0210 ACADEMI

Held at:

Title: Papurau Cynllun Ymchwil Llenyddol yr Academi Gymreig

Short title: Academi Gymreig, Cynllun Ymchwil Llenyddol, papurau

Dates of creation: 1984-1988

Level of description: Fonds

Extent and medium: 0.64 metrau ciwbig (23 bocs)

Name of creator(s): Cynllun Ymchwil Llenyddol yr Academi Gymreig

CONTEXT

Administrative and biographical history:

CONTENT

Scope and content: Mae'r casgliad yn cynnwys deunydd a gasglwyd gan y cynllun yn ymwneud â'r llenorion Cymraeg canlynol: E. Tegla Davies, Huw Lloyd Edwards, Harri Gwynn, D. Gwenallt Jones, John Gwilym Jones, J. Saunders Lewis, Alun Llywelyn-Williams, T. H. Parry-Wiliams, Caradog Prichard, Kate Roberts, D. J. Williams, Abergwaun, Huw Llewelyn Williams a Waldo Williams. Mae'r archif yn cynnwys hefyd adysgrifau o rhai o'r casetiau o atgofion awduron Cymraeg diweddar a recordiwyd gan staff y cynllun ymchwil, ychydig eitemau o archifau yr Academi, deunydd yn ymwneud â gweithgareddau'r Academi a'r cynllun ymchwil, papurau ynglŷn â Geiriadur yr Academi a gwobr Griffith John Williams, a gohebiaeth yn deillio o'r cynllun ymchwil = The collection comprises material collected by the scheme relating to the following Welsh literary figures: E. Tegla Davies, Huw Lloyd Edwards, Harri Gwynn, D. Gwenallt Jones, John Gwilym Jones, J. Saunders Lewis, Alun Llywelyn-Williams, T. H. Parry-Wiliams, Caradog Prichard, Kate Roberts, D. J. Williams, Fishguard, Huw Llewelyn Williams and Waldo Williams. The archive also includes transcripts of some of the casettes of reminiscences of recent Welsh authors recorded by the staff of the research project, a few items from the archives of the Academi, material relating to the activities of the Academi and the research project, papers concerning the Welsh Academi Dictionary and the Griffith John Williams Prize, and correspondence deriving from the research scheme.

ACCESS AND USE

Language/script: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: awduron Cymreig diweddar; papurau gweinyddol cyffredinol yn ymwneud â'r Academi Gymreig.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1989, tt. 11-12. Ceir mynediad i'r catalog ar lein hefyd.
Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Yr Academi Gymreig yn Rhagfyr 1988

ALLIED MATERIALS

Related units of description: Trosglwyddwyd tua 175 casét o atgofion i ofal Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru. Deil hen Adran y Darluniau a Mapiau ddeunydd pellach yn ymwneud â rhai awduron.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, rhestr o Bapurau Cynllun Ymchwil yr Academi Gymreig Yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1989, tt. 11-12.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of description: Medi 2006


INDEX ENTRIES

Subjects

Academi Gymreig | Archives

Authors, Welsh | 20th century

Authors, Welsh | Archives

Personal names

Davies, E. Tegla (Edward Tegla), 1880-1967

Edwards, Huw Lloyd, 1916-1975

Gwenallt, 1899-1968

Gwynn, Harri, d. 1985

Jones, John Gwilym, 1904-1988

Lewis, Saunders, 1893-1985

Llywelyn-Williams, Alun

Parry-Williams, T. H. (Thomas Herbert), 1887-1975, Sir

Prichard, Caradog, 1904-1980

Roberts, Kate, 1891-1985

Williams, D. J. (David John), 1885-1970

Williams, Huw Llewelyn

Williams, Waldo, 1904-1971

Corporate names

Academi Gymreig

Places