National Library of Wales

Papurau Syr Alun Talfan Davies

Reference code(s): GB 0210 ALUIES

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Syr Alun Talfan Davies

Short title: Davies, Alun Talfan, Syr (Sir), papurau (papers)

Dates of creation: 1938-1999

Level of description: Fonds

Extent and medium: 0.335 metrau ciwbig (22 bocs)

Name of creator(s): Syr Alun Talfan Davies (1913-2000)

CONTEXT

Administrative and biographical history: Yr oedd Syr Alun Talfan Davies (1913-2000) yn fargyfreithiwr, barnwr a chyhoeddwr. Fe'i ganwyd yng Ngorseinon, Abertawe, a derbyniodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg Bro Gŵyr, Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth, a Choleg Gonville a Caius, Caergrawnt. Fe'i galwyd at y Bar yn Gray's Inn yn 1939 ac i'r Fainc yn 1969 ac enillodd enw iddo'i hun fel arbenigwr mewn achosion diwydiannol. Safodd fel ymgeisydd mewn sawl etholiad, fel ymgeisydd Annibynnol yn isetholiad Prifysgol Cymru yn 1943, ac fel Rhyddfrydwr yn sir Gaerfyrddin, 1959 a 1964, a Dinbych yn 1966. Bu'n Gofiadur Merthyr Tudful, 1963-1968, Abertawe,1968-1969, Caerdydd, 1969-1971, a Llys y Goron,1972-1985, ac yr oedd hefyd yn Ddirprwy Gadeirydd Sesiwn Chwarter Sir Aberteifi, 1963-1971. Gwasanaethodd hefyd fel Cadeirydd Llys yr Eisteddfod Genedlaethol, 1977-1980, ac yr oedd yn aelod o Lys Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru. Yr oedd yn gyfarwyddwr cwmni HTV, 1967-1983, Cadeirydd Ymddiriedolwyr Cronfa Trychineb Aberfan, 1969-1988, a chadeirydd Banc Brenhinol Cymru o1991. Gyda'i frawd hyn Aneirin (1909-1980) sefydlodd Gwasg y Dryw, Llandybïe,a chyfrannodd yn sylweddol at waith y wasg honno, gan gyhoeddi cyfrolau llenyddol pwysig yn y Gymraeg. Wedi hynny daeth ei fab Christopher yn berchennog ar y cwmni. Priododd Eiluned Christopher Williams yn 1942 a chawsant un mab a thair merch. Fe'i hurddwyd yn farchog yn Ionawr 1976. Bu farw ym Mhenarth, Bro Morgannwg, ar 11 Tachwedd 2000.

CONTENT

Scope and content: Gohebiaeth a phapurau eraill yn ymwneud â Llyfrau'r Dryw/Cristopher Davies (Cyhoeddwyr) Cyf, Landybïe, 1938-1972, yn cynnwys llythyrau at, ac oddi wrth lawer o lenorion pennaf Cymru; gohebiaeth yn ymwneud ag amrywiaeth o bynciau a sefydliadau gan gynnwys y diwydiant cyhoeddi, yr Eisteddfod Genedlaethol, y Blaid Ryddfrydol, y Swyddfa Gymreig, Prifysgol Cymru, y BBC a HTV, Urdd Gobaith Cymru, Cronfa Trychineb Aberfan a Banc Brenhinol Cymru, 1943-1999; papurau cyfreithiol, 1964-1972; memoranda a chylchlythyrau, 1941-1986; a ffeiliau amrywiol yn cynnwys papurau personol, darlithoedd, torion papur newydd, ffotograffau a deunydd printiedig,1938-1987 = Correspondence and other papers concerning Llyfrau'r Dryw/Christopher Davies (Publishers) Ltd, Llandybïe, 1938-1972, including letters to and from many significant Welsh literary figures; correspondence concerning a variety of subjects and institutions including the publishing industry, the National Eisteddfod, the Liberal Party, the Welsh Office, the University of Wales, the BBC and HTV, Urdd Gobaith Cymru, the Aberfan Disaster Fund and the Royal Bank of Wales, 1943-1999; legal papers, 1964-1972; memoranda and circulars, 1941-1986; and miscellaneous files including personal papers, lectures, newspaper cuttings, photographs and printed matter, 1938-1987.

ACCESS AND USE

Language/script: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: papurau llenyddol, papurau cyfreithiol, a ffeiliau wedi'u trefnu yn ôl pwnc (rhodd 1998); gohebiaeth, gohebiaeth gyffredinol, a ffeiliau amrywiol (rhodd 1999); memoranda a chylchlythyrau, papurau cyfreithiol, amrywiol, a deunydd printiedig (rhodd 1993); a gohebiaeth gyffredinol, ac amrywiol (rhodd 2000).

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog (ac eithrio rhoddion 1999 a 2000) ar gael ar lein.
Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Immediate source of acquisition: Rhoddodd Talfan Davies grŵp o bapurau ar adnau yn 1972, a'u troi'n rhodd yn 1998. Cyflwynodd grwpiau pellach yn rhodd yn 1993, 1999 a 2000.

ALLIED MATERIALS

Related units of description: Mae llawysgrif, rhan o rodd 1993, yn awr yn NLW MS 23181C.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Catalogiwyd rhodd 1993 yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1994, tt. 10-12 yn wreiddiol.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Bapurau Syr Alun Talfan Davies; LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1994; LlGC, Mynegai i Ysgrifau Coffau Cymreig (2000).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of description: Mai 2003.


INDEX ENTRIES

Subjects

Aberfan Disaster Fund

Authors, Welsh language | Wales | Correspondence

British Broadcasting Corporation

Davies, Alun Talfan, | Sir, | 1913-2000 | Archives

Davies, Alun Talfan, | Sir, | 1913-2000 | Correspondence

Davies, Aneirin Talfan,

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Lawyers | Wales | Archives

Liberal Party (Great Britain)

Llyfrau'r Dryw

Publishers and publishing | Wales | Llandybie

Royal Bank of Wales

University of Wales

Urdd Gobaith Cymru

Personal names

Davies, Alun Talfan, 1913-2000

Corporate names

Llyfrau'r Dryw

Places