Chwilio'r Catalog

Mae Archifau Cymru'n cynnwys disgrifiadau byr o'r archifau sydd ar gadw yng Nghymru. Offeryn i'ch galluogi i benderfynu pa gasgliadau sy'n cynnwys deunyddiau sy'n berthnasol ar gyfer eich diddordebau chi ydyw. Gellir pori trwy'r wybodaeth, gellir ei chwilio yn ôl testun neu gellir chwilio trwy fynegai.

Ystod

Mae Archifau Cymru'n trafod bron pob casgliad a gatalogwyd ac sydd ar gadw gan yr 20 o bartneriaid sydd gan y prosiect. Nid yw'r holl gasgliadau archifol sy'n ymwneud â Chymru wedi eu rhestru ar Archifau Cymru. Dyma'r deunydd nad sydd wedi ei gynnwys:

  • casgliadau nad sydd wedi cael eu catalogio eto
  • casgliadau sydd ar gadw gan gyrff eraill yng Nghymru (amgueddfeydd, llyfrgelloedd, sefydliadau preifat)
  • archifau sy'n ymwneud â Chymru ond sydd ar gadw mewn sefydliadau eraill yn y Deyrnas Unedig, gan gynnwys cofnodion cyhoeddus sydd gan yr Archifau Gwladol
  • casgliadau bach iawn
  • rhai casgliadau o ffotograffau, recordiadau sain, ayb.
  • ewyllysiau a chofnodion cyfrifiadau
  • cofrestri eglwysi (rhai eithriadau)
  • casgliadau o lyfrau print
  • y rhan fwyaf o'r llawysgrifau sydd ar gadw gan LlGC yn ei chyfres MSS.

Bydd rhai casgliadau'n cynnwys deunyddiau nad sydd ar gael i'r cyhoedd eu defnyddio ar hyn o bryd. Efallai y bydd adneuwr y casgliad neu'r ystorfa'n gosod cyfyngiadau arno oherwydd Deddfau Rheoli Ddata a phreifatrwydd. Bydd y disgrifiad yn cynnwys crynodeb o unrhyw gyfyngiadau, o dan 'Amodau sy'n Rheoli Mynediad'.